Tvůrčí tým

Režie KERO®
Choreografie Győrgy Gesler
Dirigent Kryštof Marek, Ota Balage
Hudební nastudování Kryštof Marek
Scéna Ágnes Gyarmathy
Kostýmy Andrea Bartha

Premiéra 13. září 2007.