Johann Strauss

Johann Strauss, syn, skladatel, kapelník
1825 ve Vídni - 1899 tamtéž

Pocházel z hudební rodiny. Jeho otec Johann Strauss byl známý skladatel taneční hudby, měl svůj orchestr, s kterým vystupoval ve Vídni a v zahraničí a na sklonku života se stal dvorním kapelníkem císařských plesů. Jeho syn Johann měl dva mladší bratry - Josefa a Eduarda - kteří oba skládali taneční hudbu a později byli kapelníky rodinného orchestru. Syn Johann si pořídil svůj orchestr r. 1844 - začal dirigovat a zároveň skládal - a po otcově smrti r. 1849 převzal i jeho orchestr. Na rozdíl od otce nerad cestoval, přesto vystupoval např. v USA v Bostonu na Světové slavnosti míru r.1872, kde dirigoval své valčíky před 30 tisíci diváky - obrovský úspěch sklidil valčíkem Na krásném modrém Dunaji. V šedesátých letech se Vídeň stala hned po Paříži operetním městem. Avšak Strauss zpočátku dost pevně odolával. Jeho manželky však měly osudový vliv na jeho tvorbu. První byla Jetty Treffzová, operní zpěvačka, která ho přivedla ke komponování operet. Roku 1871 debutoval v Divadle na Vídeňce komickou operetou Indigo a čtyřicet loupežníků. I přes orientální děj zůstala tato opereta hudebně ve Vídni a nejvíce se z ní líbil valčík. Úspěch byl sice triumfální, avšak do zahraničí prorazil až Netopýrem r. 1974. Po smrti Jetty skončilo druhé manželství s herečkou Lily katastrofou a jeho epilogem byla líbezná opereta Noc v Benátkách (1883), avšak třetí s Adélou přineslo další umělecké plody - především Cikánského barona (1885), neboť se začal více přiklánět k opernímu tvaru. Po jeho smrti r.1899 hudební realizátor Adolf Müller dokončil spolu s libretisty operetu Vídeňská krev výhradně ze Straussových skladeb. Dále po jeho smrti vznikla ve Vídni úspěšná úprava operety Indigo pod názvem Tisíc a jedna noc (1906). Napsal 15 operet a jednu operu. Velké množství valčíků, polek, pochodů aj. Jako ředitel c.k. dvorní hudby povznesl taneční hudbu na hudbu koncertní. Také se mu podařilo, že taneční hudba, především valčík, začala hrát na jevišti dramatickou roli. Dodnes jsou jeho operety na repertoáru velkých hudebních divadel a jeho skladby jsou součástí mezinárodních koncertů (např. Vídeňští filharmonici hrají Straussovy skladby v pravidelném novoročním koncertu přenášeném do zahraničí).