Iveta Dufková

sólistka

Narodila se na Moravě, ve Znojmě. V době školní docházky byla členkou Kühnova dětského sboru v Praze. Absolvovala Státní konzervatoř v Praze roku 1989 ve třídě prof. Antonie Denygrové (sólistky ND) v oboru klasický zpěv.

Od roku 1985 je v angažmá v Hudebním divadle Karlín. Od té doby zde vytvořila řadu stěžejních rolí. První velkou rolí byla Hana Glavari v Lehárově Veselé vdově (1987) a Rose Marie ve Frimlově stejnojmenné operetě (1990). Zvláště zdařilá byla její Žofka (Saffi) ve Straussově Cikánském baronovi, s kterou absolvovala zahraniční zájezdy s karlínským divadlem v Německu, Nizozemsku a Itálii. Koncertně vystupovala samostatně v Německu, Itálii, Nizozemsku, Vídni aj.

Má nastudovány také některé operní party - Gildu z Verdiho Rigoletta, Violettu z Traviaty aj. Získala první cenu v Mezinárodní pěvecké soutěži F. Lehára v Komárně (1993). V HDK vystupovala ve stěžejních rolích operetního repertoáru - Sylva Varescu v Kálmánově Čardášové princezně, Annina ve Straussově Noci v Benátkách, kněžna Anna Elisa v Lehárově operetě Paganini, Helena v Nedbalově Polské krvi, Rosalinda ve Straussově Netopýrovi (1997, 2004), titulní role v Kálmánově Hraběnce Marici, Líza v Lehárově Zemi úsměvů aj. Za roli hraběnky Marici, v které vystupovala v Divadle J. K. Tyla v Plzni, získala nominaci na cenu Thálie 2003. Její soprán zní z CD a kazetové nahrávky Zlaté hity operety, kde ji doprovází Orchestr Karla Hybše.

Její kariéra je též spojena s filmem, televizí, dabingem a reklamou.